Prospekty Výkresy

BrikStar
Prospekt briketovacích lisov na spracovanie stolárskych odpadov.

HLS Metal
Prospekt briketovacích lisov na spracovanie kovových odpadov.

Rotačný stojan RS
Prospekt rotačného stojanu na balenie brikiet.

BRISUR bus
Prospekt briketovacích liniek na spracovanie mokrých piliarskych odpadov.

BrikStar Magnum
Prospekt briketovacieho lisu na výrobu brikiet v tvare kvádra.

 pôdorys

 bokorys

 kotol

 drvič

 cyklón

 elektro