Materiály pre výrobu palív bez použitia  spojiva,  alebo ľahšiu manipuláciu a skládkovanie sú  piliny, hobliny a prach z dreva, drvené energetické rastliny, slama, drvený papier, prach z odsávania a iné materiály s vlhkosťou 8 - 15 % a rozmermi  menšími než 15 mm, u stebelnatých odpadov 30 mm, u drvených materiálov 10 mm vo forme  triesok. Iné materiály je možné bezplatne overiť prevedením výkonovej skúšky, ktorú Vám zabezpečíme na vlastné náklady.

Pre spracovanie drevených odpadov Vám ponúkame nasledujúce typy briketovacích lisov:

 

vod_3piliny02