Výroba brikiet je možná z rôznych materiálov, či už drevených, poľnohospodárskych, alebo kovových.

Uvádzame príklady lisovateľných materiálov spolu so vzorkami brikiet:

Spaliteľné odpady

 • drevené piliny
 • bankovky
 • cigaretové dutinky
 • makovina
 • konope slama
 • umelé drevo


Kovové odpady

 • hliník
 • meď
 • mosadz
 • olovo
 • oceľ
 • liatina
 • brúsny kal