Ak pri vašej výrobe vzniká odpad z obrábania kovov tak neváhajte, investujte a vybavte svoju prevádzku vlastným zariadením pre recykláciu kovového odpadu.

Pokiaľ nevlastníte technologiu pre zpracovanie kovových špôn a triesok, strácate peniaze a iné výhody:

  • zisk zlisováním triesok a špôn na kusový odpad (brikety)
  • znížite stratu materiálu prepálením pri tavení  zhutnených brikiet 
  • získánie a zadržanie významného množstva rezných kvapalín
  • zníženie nákladov na dopravu a skladovanie zmenšením objemu triesok ich zlisovaním
  • zisk zo spracovania inak nespracovateľného brúsneho kalu

Pre spracovanie kovových odpadov Vám ponúkame:

 

cm_12kov_piliny