Je určený pre malé stolárske dielne s jednosmennou prevádzkou pre ručné plnenie násypky materiálom. BrikStarEk nahradzuje staršie typy lisov LIGHT, EKO a HLS 15.

Jednoduché ovládanie, nízka spotreba
Lis je ovládaný iba jediným vypínačom. Programovateľný riadiaci systém vyvinutý len pre tento typ lisu zaisťuje všetky potrebné automatické funkcie a umožňuje bezobslužný chod. Pri vyprázdnení materiálu z násypky zabezpečí vypnutie lisu. BrikStarEk je poháňaný hydraulickým agregátom s elektromotorom o príkone 2,2 kW.


Unikátna konštrukcia dna lisu
Stupňovitá konštrukcia dna násypky lisu zabezpečuje optimálny prísun materiálu do šachty podávača lisovacej komory z dvoch strán a jej dokonalé vyprázdnenie. Štvorcová násypka o objeme 0,6 m3 má jednu vyhrňovaciu frézu s piatimi ramenami a je mechanicky poháňaná. Padajúci materiál má dosť priestoru a času skĺznuť do žľabu za pomoci vyhrňovacej frézy s definovaným posuvom.


Lisovanie proti pevnej prepážke
Lisovacia komora má válcový tvar a je z jednej strany uzatváraná pevnou prepážkou. Každá briketa je stlačená maximálnou možnou silou lisu. Výkon lisu je závislý na sypkej hmotnosti materiálu. Brikety vypadávajú z lisovacej komory do pripraveného obalu.


Voliteľné príslušenstvo
Hydraulický olej pre prevádzku v nezateplenej miestnosti pri nízkych teplotách.


Pracovné prostredie
BrikStarEk nieje možné pripojiť k systému odsávania a inštalovať vo vonkajšom prostredí. V prípade pripojenia násypky na tlakový systém by mohlo dochádzať k nepríjemnému vyfukovaniu materiálu z lisovacej komory, ktorá je v jednom kroku pracovného cyklu otvorená. Pri otvorenej násypke je toto nebezpečenstvo minimálne.


Materiál pre lisovanie
Odpad z dreva vo forme pilín, hoblin alebo prachu s rozmermi menšími než 10 mm v jednom smere a vlhkosťou do 15%. Iné materiály je možné overiť bezplatnou lisovacou skúškou.

Technické údaje

Priemer brikiet

Výkon

<Inštalovaný príkon

Objem násypky

Hlučnosť

 

62 mm

10 – 30 kg/h

2,2 kW

0,6 m3

75 dB *

Rozmery lisu

Dĺžka

Šírka

Výška

Šírka násypky

Hmotnosť

 

1290 mm

1060 mm

1140 mm

1000 mm

385 kg

 

* Ekvivalentná hladina akustického tlaku A na pracovnom mieste obsluhy pri použití váhového filtra A nepresahuje hodnotu 80 dB(A).

Hlavné výhody

  • dostupná cena
  • nízka spotreba elektrickej energie
  • kvalitné spracovanie z typizovaných súčiastok
  • jednoduchá montáž
  • malé rozmery
  • jednoduchá obsluha


Štandardné prevedenie

alt


Dno násypky

brikstarek nsypka