Technologický postup spracovania:

Na začiatku je rozdružovač balíkov. Do tohto rozdružovača je nutné vložiť balík bez povrazov či siete obopínajúcej balík. Rozdružovač rozoberie balík a materiál veľmi hrubo naseká. Materiál ďalej postupuje do drviča, ktorý nasáva materiál z rozdružovača. Drvič pneumaticky dopravuje podrvený materiál do násypky briketovacieho lisu. Na násypke lisu je filtrácia, ktorá odlúči vzduch a materiál. Materiál je lisovaný do brikiet, ktoré ďalej môžu pokračovať do rotačného stojanu, ktorý slúži ako poloautomatické zariadenie na plnenie vriec.

Príklad zostavy:

Zákazník: p. Vošický, Tomice 22, DOLNÍ KRALOVICE 257 68, tel. 724 262 670

  • rozdružovač
  • drvič
  • briketovací lis BrikStar 100
  • filtrácia
  • rotačný stojan s váhou

Zákazník: p. Smolík, Branná 56, TŘEBOŇ 602103351, 777003345

  • drvič – traktorový (rozdružený materiál nasáva ručne)
  • filtrácia
  • Briketovací lis BrikStar 100

Vzorky lisovateľných materiálov: pazderie, semená, repková slama, obilná slama, makovina, energetické rastliny

polnohospodarstvo polnohospodarstvo2