Briketovací lis BrikStar

Briketovacie lisy spracovávajú:

 • pre výrobu palív piliny, hobliny a prach z dreva, drvené energetické rastliny, repkovú slamu, pazderie, drvený papier, papierový prach, textilné vlákna
 • pre jednoduchšie prevážanie a skládkovanie veľkoobjemové alebo prašné priemyselné odpady z odsávania a iné materiály s vlhkosťou 8 - 15 % a rozmermi menšími ako 15 mm

Parametre brikiet

 • tvar valca o priemere 50 a 65 mm, dĺžka 30 až 70 mm
 • výhrevnosť 15 - 18 MJ/kg
 • bez použita pojiv

Typ lisu Priemer brikiet Výkon kg/hod
+-10%
Inštalovaný
elektrický príkon
Chladič oleja Hmotnosť lisu
násypka 1 m3
Hmotnosť lisu
násypka 2 m3
Hmotnosť lisu
násypka 3 m3
BrikStar 30 65 mm 20 - 40 4,3 kW voliteľné přrslušenstvo 780 kg 870 kg 960 kg
BrikStar 50 65 mm 40 - 60 5,6 kW voliteľné príslušenstvo 790 kg 880 kg 970 kg
BrikStar 70 65 mm 50 - 80 6,9 kW voliteľné príslušenstvo 845 kg 905 kg 1025 kg
BrikStar 100 65 mm 90 - 120 9,3 kW áno 1105 kg 1195 kg 1285 kg
BrikStar 150 65 mm 130 - 160 13,5 kW áno 1160 kg 1250 kg 1340 kg
BrikStar 200 50 mm 180 - 220 14,5 kW áno - 1450 kg 1550 kg
BrikStar 400 50 mm 360 - 420 28 kW áno - - 2500 kg

Základné technické parametre
napájacie napätie zaríadenia 400 V
ovládacie napätie 24 V
krytie elektrických prvkov IP54
hlučnosť zariadenia - na pracovnom mieste (impulzný hluk) max. 90 dB (A)
doba prevádzky stroja bez chladiča hydraulickej kvapaliny pre BrikStar 30-70 6-8 hod
doba prevádzky s chladičom hydraulickej kvapaliny pre BrikStar 100 - 400 nepretržite

Technické a prevádzkové podmienky
povolená vlhkosť vstupného materiálu 8-15 hm%
merná hmotnosť vylisovanej brikety 700 - 1100 kg/m3
dľžka lisovanej brikety 30 - 80 mm
maximálny prevádzkový tlak 180 bar (18MPa)
maximálna prevádzková teplota 60 °C
pracovné prostredie stroja +5 až +35 °C

BrikStar 30, 50, 70

lisy s hydraulickým agregátom pod násypkou bez chladiča oleja
brik_light

 

Objem násypky Dĺžka A Šírka B Výška Šírka násypky C
1 m3 1400 mm 1550 mm 1 300 mm 1200 mm
2 m3 1730 mm 2060 mm 1 300 mm 1600 mm
3 m3 2010 mm 2350 mm 1 300 mm 1600 mm

 

BrikStar 100,150
lisy s hydraulickým agregátom a chladičom oleja vedľa násypky na spoločnom ráme

 brikstar_dim_1

Objem násypky Dĺžka A Šírka B Výška Šírka násypky C
1 m3 1920 mm 1600 mm 1300 mm 1200 mm
2 m3 2020 mm 1740 mm 1300 mm 1600 mm
3 m3 2270 mm 2020 mm 1300 mm 1920 mm

 

BrikStar 200
lis s dvoma lisovacími rámami na jednej násypke na spoločnom ráme
brikstar_dim_200
 
Objem násypky Dĺžka A Šírka B Výška Šírka násypky C
2 m3 2260 mm 2260 mm 1400 mm 1600 mm
3 m3 2020 mm 2530 mm 1400 mm 1920 mm

BrikStar 400
lis so štyrmi lisovacími rámami na jednej násypke a s oddeleným hydraulickým agregátom
brikstar400
 
Objem násypky Dĺžka A Šírka B Výška Šírka násypky C
3 m3 4450 mm 2940 mm 1710 mm 1820 mm
 • Elektrický rozvádzač s riadiacim počítačom pre bezobslužnú prevádzku lisu
 • Automatická regulácia dĺžky a kvality brikety
 • Potrubie pre vedenie brikiet k miestu balenia - 2 oblúky do výšky 1 200 mm
 • Termostat pre kontrolu teploty oleja
 • Tlakomer pre kontrolu pracovného cyklu
 • Stavoznak nádrže hydraulického oleja
 • Šnekový podávač materiálu do lisovacej komory
 • Vyhrňovacia fréza na dne násypky
 • Čidlo hladiny materiálu v násypke pre automatické spúštanie a zastavovanie lisu
 • Núdzové dvere v stene násypky
 • Provádzkové hodiny
 • Chladič oleja alebo príprava na jeho inštaláciu
 • Čidlo maximálnej hladiny materiálu v násypke pre signalizáciu plnej násypky a zamedzenie jej preplnenia
 • Chladič oleja pre BrikStar 30, 50, 70
 • Hydraulický olej Arktik pre prevádzku v teplotách až - 20°C, ktorý chráni všetky súčasti hydraulického okruhu
 • Násypka s objemom 2 m3 alebo 3 m3 zo sklopnými ramenami
 • Predlžovacie potrubie pre vedenie brikiet k miestu balenia dlhé až 15 m bez oblúkov
 • Rotačný stojan pre balenie brikiet
 • Ľavé prevedenie lisov
 • Opláštenie lisu pre vonkajšie prevedenie
 • Tlmič vibrácií brikiet pre lisovanie prašných nesúdržných materiálov
 • Vodou chladená alebo predĺžená raznica
 • Filtračné nadstavby s ventilátorom
 • Výkonová rada 30 až 400 kg/hod
 • Pripojenie k centrálnemu odsávaniu
 • Nízka spotreba elektrickej energie
 • Riadené dávkovanie
 • Univerzálne použitie
 • Vonkajšie prevedenie pre umiestnenie pod silo
 • Jednoduchá obsluha
 • Riadiaci počítač
 • Hydraulický agregát z typizovaných súčastí
 • Rýchly servis

Lis s násypkou 1 m3

lis1


Lis s násypkou 2 m3

lis2

 

Lis s násypkou 3 m3

lis3

 

Dno násypky s vyhrňovacou frézou

dno

 

BrikStar 400

brik400