Briketovacie lisy HLS METAL boli vyvinuté pre lisovanie kovových triesok z obrábania liatiny, ocele alebo farebných kovov a brúsnych kalov tlakom až 400 MPa.

Lisovanie prebieha vo valcovej raznici uzatváranej z oboch strán lisovacími nástrojmi. Lisovací tlak v raznici dosahuje až 400 MPa a pôsobí na obidve podstavy valcovej brikety. Unikátny spôsob lisovania materiálu zaručuje vysoké, rovnomerné prelisovanie materiálu v celom objeme brikety. Priemerná dĺžka brikety je 1,5 x väčšia ako jej priemer. Pri spracovaní liatiny je jej merná hmotnosť až 5 300 kg/m3.

Prevedenie HLS METAL

 • s násypkou 200 dm3 s vibrátorom pre spracovanie sypkých materiálov
 • so šnekovým podávačom, ktorý je vhodný pre dlhšie triesky, napr. z drviča dlhých špôn
 • so šnekovým podávačom a štvoršnekovou násypkou (4SN) s objemom 0,7 alebo 1,2 m3 vybavenou dnom so štyrmi šnekmi s rôznymi otáčkami a priemermi, prítlačným valcom (WA) alebo rozrušovacím valcom (WE)

Násypky lisov HLS METAL sú väčšinou plnené šnekovým dopravníkom z veľkoobjemového zásobníka materiálu, ktorý je umiestnený v blízkosti lisu. Lis je vybavený čidlom hladiny pre snímanie materiálu v násypke. Signál čidla hladiny je využitý pre riadenie prevádzky lisu aj s možnosťou ovládania externého dopravníka materiálu do násypky lisu. Pre dopravu zlisovaných brikiet sklzom do prepravných obalov slúži vibračný žľab. Výška vyústenia vibračného žľabu je 900 mm.

Briketovacie lisy spracovávajú: kovové triesky z obrábania liatiny, ocele alebo farebných kovov a brúsnych kalov tlakom až 400 MPa

Parametre brikiet: tvar valca o priemere 60 mm, 80 mm, 90 mm

prepr prepravka

metal_3 metal1

HLS Metal 100 HLS Metal 200 HLS Metal 350 HLS Metal 500 HLS Metal 800
Príkon 7,3 kW 15 kW 22 kW 26 kW 37,5 kW
Výkon +- 10% 100 kg/hod 200 kg/hod 350 kg/hod 500 kg/hod 800 kg/h
Hmotnosť 1 200 kg 3 400 kg 4 000 kg 4 200 kg 8 400 kg
Priemer brikety 40 mm 60 mm 80 mm 80 mm 90 mm

 

Hydraulický briketovací lis HLS Metal s dávkovacím šnekom

metal_bez

Rozmery A B C D E F G
HLS Metal 200 2500 mm 1200 mm 2350 mm 2160 mm 1840 mm 670 mm 1470 mm
HLS Metal 350 3000 mm 1520 mm 2800 mm 2400 mm 2400 mm 780 mm 1800 mm
HLS Metal 500 3000 mm 1520 mm 2800 mm 2400 mm 2400 mm 780 mm 1800 mm
HLS Metal 800 3600 mm 1820 mm 3300 mm 2730 mm 2880 mm 940 mm 2050 mm

 

Briketovací lis s dávkovacím šnekom je vhodný pre spracovanie drvených špôn alebo dlhších triesok do 30 mm dĺžky, pokiaľ je prísun materiálu plynulý. Pri nárazovej produkcii materiálu je možné vybaviť lis vyrovnávacou násypkou s rotačnou vyhrňovacou frézou alebo štvoršnekovým podávačom.

 • Násypka s objemom 20 dm3 so šnekovým podávačom alebo s objemom 200 dm3 s vibrátorom a hydraulickým podávačom
 • Vibračný sklz pre dopravu brikiet do kontajnéra
 • Chladič oleja pre nepretržitú prevádzku
 • Čidlo hladiny materiálu v násypke
 • Vibračný triedič triesok
 • Šnekové alebo článkové dopravníky materiálu
 • Drvič špôn s výkonom podľa typu lisu
 • Riadiaci systém briketovacieho lisu pre ovládanie dopravníkov na základe signálov z čidiel hladiny
 • Hydraulický olej pre teploty okolia nižšie ako + 5° C

Záchytná vaňa na vylisovanú chladiacu kvapalinu s čerpadlom

Briketovanie prospieva životnému prostrediu tým, že pripravuje lepšie využiteľnú surovinu pre železiarne. Pri tavení brikiet namiesto volne sypaných triesok sa získa až o 15% kovu viac. Dalším prínosom pri lisovaní triesok je vytlačenie a zachytenie chladiacej kvapaliny, ktorá na trieskach zostáva. Pre zachytenie vylisovanej kvapaliny sa používajú záchytné vane umiestnené pod lisovacím rámom. Čerpadlo s plavákovým spínačom môže prečerpávať kvapalinu zo záchytnej vane späť do výrobnej linky alebo do vhodných obalov. Obsah chladiacej kvapaliny v briketách sa zníži na menej ako 5%.

metal2 metal3metal9 metal5

metal6 metal7metal8 metal4

 

Voliteľné násypky

Násypka zo štyrmi šnekmi (4SN) vhodná pre všetky typy lisov určená pre spracovanie dlhších triesok, ktoré niesu sypké, ale je možné ich ľahko rozmotať. Dno násypky je vybavené zostavou 4 šnekov s rôznymi otáčkami a priemermi a prítlačným valcom (WA) alebo rozrušovacím valcom (WE). Tieto zariadenia narušia dlhé chuchvalce a rozlámu dlhé triesky tak, že ich je možné dávkovať do lisovacej komory. Veľkosť násypky je 0,7 m3 alebo 1,2 m3.

metal10 metal11

 

Zásobník triesok s vibračným dnom o veľkosti 7 m3

Zásobník triesok je pevná oceľová násypka s vibračným dnom určená pre ich skladovanie. Vibračné dno vynáša materiál v požadovanej vrstve do šnekového dopravníka. Vo vibračnom dne je integrované triediace sito pre separáciu kusového odpadu. Šnekový dopravník, 10 mm silná bezosá špirála, vynáša materiál do zásobníka briketovacieho lisu na základe signálu čidla hladiny úplne automaticky. Materiál sa do zásobníka priváža sklápacími kontejnermi alebo sa plní nakladačom. Objem materiálu v zásobníku vystačí na 8 hodin prevádzky lisu.

metal17 metal13 metal14 metal18 metal15 metal16

 • optimalizácia investičných nákladov výberom zo širokého sortimentu výkonov
 • profit získaný vlastným predejom brikiet
 • zníženie zodpovednosti za možné znečistenie životného prostredia
 • zníženie nákladov na manipuláciu a skladovanie znečistených triesok
 • vysoká kvalita brikiet, zbytková vlhkosť menšia ako 5 %
 • jednoduchá kontrola a údržba
 • univerzálne použitie
 • minimálna obsluha pri použití veľkoobjemovej násypky

metals

 

Ako šrot zarába peniaze

Ak máte odpad z obrábania kovov, mali by ste mať vlastné zariadenie pre recykláciu kovového šrotu priamo vo Vašej prevádzke. Ak nevlastníte svoju vlastnú technologiu pre spracovanie kovových špôn a triesok, tak ztrácate peniaze, ktoré by ste mohli vďaka nej získať.

 • zisk zlisovaním triesok a špôn na kusový odpad (brikety)
 • zníženie strát materiálu prepalom pri tavení brikiet namiesto triesok a špôn
 • získanie významného množstva rezných kvapalín
 • zníženie nákladov na prepravu a skladovanie zmenšením objemu triesok
 • zisk zo spracovania inak nespracovateľného brúsneho kalu

 

Zisk pri spracovaní hliníka, medi, mosadze a liatiny

Pri tavení brikiet namiesto triesok a špôn železiarňach sa zvýši výťažnosť vstupného materiálu znížením strát prepalom. Pri spracovaní mosadzných brikiet bola zistená až 15% úspora. K významnému zníženiu oxidácie dochádza i pri spracovaní iných materiálov. Týmto spôsobom sa zvyšuje hodnota kovového odpadu. Recyklácia kovového šrotu pomocou briketovacieho lisu poskytuje aj iné výhody okrem dôležitého profitu získaného vlastným predajom brikiet. Budete schopní získať späť významné množstvo rezných kvapalín, ktoré inak odchádzajú so šrotom. Briketovanie vám navráti 20 - 30 % chladiacej kapaliny z hliníkového odpadu a 10 % z medeného odpadu. Znamená to, že nielen ušetríte chladiacu kvapalinu, ale aj znížite vašu zodpovednosť za poplatky na likvidáciu znečistených triesok. Zmenšenie objemu v pomere až 8 : 1 prináša ďalšie úspory pri ich doprave, skladovaní či likvidácii.