Spaľovanie odpadového dreva

Brikety lisované lismi BrikStar, sú veľmi kompaktné, pevné, s minimálnym oderom. Objemová hmotnosť sa pohybuje od 1 - 1,2 t/m3. Brikety môžu byť spaľované vo všetkých typoch krbov, kotlov a spaľovní pre spaľovanie tuhých palív. Brikety sa balia do PE vriec, papierových tašiek alebo sa fixujú strečovou fóliou.

papier3 papier4
papier1 papier2

Rozmery brikiet valcového tvaru z briketovacích lisov BrikStar

  • Priemer brikiet: 50 mm alebo 65 mm podľa typu lisu
  • Dĺžka brikiet: 40-70 mm podľa druhu a rozmeru materiálu

Rozmery brikiet v tvare kvádra z briketovacieho lisu BrikStar MAGNUM

  • Rozmer hranatých brikiet: 135 x 65 mm
  • Dĺžka brikiet: 80 - 100 mm podľa druhu materiálu a frakcie
  • Výhrevnosť papierových brikiet: 12 až 15 MJ/kg
  • Obsah popola - kartón: 5 %

Obsah popola je závislý na druhu papiera.

Spaľovanie starého papieru je za určitých predpokladov podobné spaľovaniu biomasy. Pri optimálnom spaľovaní sa vytvára iba oxid uhličitý, ktorý je opät spotrebovaný v priebehu rastu novej biomasy vďaka fotosyntéze. Vysoká škola chemicko-technologická v Prahe prevádzala v roku 2005 spaľovacie skúšky palív na báze odpadového papieru zo záverom, že emisné faktory alternatívnych palív na báze starého papiera sú veľmi podobné hodnotám dosiahnutých pri spaľovaní drevených brikiet. Boly testované brikety zo smiešaného papiera z triedičky komunálneho odpadu.

Spaľovaním papiera môžeme získať z 1 kg zberového papiera 12-15 MJ energie. Pre spaľovanie je veľmi dôležité  vybrať správny papier s minimálnym obsahom plnidiel a farbív. Pre spaľovanie sú nevhodné predovšetkým reklamné letáky a časopisy, ktoré sú natlačené na z časti umelom papieri, obsahujú farbivá a tažké kovy. Krídové papiere obsahujú veľa plnidel, ktoré vytvárajú veľké množstvo popola. Najvhodnejší pre briketovanie sú kartóny a novinový papier. Baliaci papier býva niekedy potiahnutý vrstvou PE, ktorý výrazne zvyšuje výhrevnosť papiera. Tento malý obsah PE nieje závažný problém pre vlastné spaľovanie. Največší výrobca nápojových kartónov tetrapack má schválenú ako alternativnu technológiu recyklácie možnosť spaľovania nápojových kartónov v priemyselných teplárniach. Rovnako v správe katedry palív VŠCHT v Prahe sa píše, že spaľovanie brikiet vyrobených z obalového materiálu s vrstvou PE nemá negatívny vpliv na životné prostredie.

Emisné faktory vzťahujúce sa na hmotnosť paliva:

Označenie[g/kg]
CONOxSO2TOCTZL
papierové brikety 8,1 0,9 <0,1 1,0 0,30
brikety papier-uhlie 9,8 1,2 <0,1 0,9 0,16
brikety papier-drevo 23,0 0,6 <0,1 3,0 0,21
papierové pelety 95,0 4,7 <0,1 20,9 0,14
pelety papier-uhlie 140,0 1,2 <0,1 26,0 0,31
drevené brikety 34,0 0,7 <0,1 3,5 0,75

 

Emisné faktory vzťahujúce sa na hmotnosť paliva:

Označenie[g/MJ]
CONOxSO2TOCTZL
papierové brikety 0,60 0,07 <0,01 0,07 0,02
brikety papier-uhlie 0,65 0,08 <0,01 0,06 0,01
brikety papier-drevo 1,62 0,04 <0,01 0,21 0,01
papierové pelety 7,04 0,35 <0,01 1,55 0,01
pelety papier-uhlie 9,33 0,08 <0,01 1,73 0,02
drevené brikety 1,98 0,04 <0,01 0,20 0,04

 

V uvedených tabuľkách sú uvedené hodnoty výhrevnosti a emisné hodnoty porovnávaných palív - brikiet. Ako papier bol použitý zmiešaný papier, tj. vytriedený komunálny odpad a pilinové brikety, ktoré sú bežne dostupné v obchodnej sieti.

Brikety sa spaľovali v kotli s výkonom 24 kW.

Z výsledkov je zrejmé, že papierové brikety veľice dobre obstoja ako palivo, pretože emisné hodnoty sú podobné a v niektorých prípadoch aj  priaznivejšie ako u porovnávaných drevených briketách.

Brikety z našich lisov boli skúšané u popredných výrobcov kotlov v České republike. Napríklad výrobca kotlov ATOMA - tepelná technika, s.r.o. meral emise pri spaľovaní papierových brikiet na ich upravenom kotli a tie sú mimoriedne priaznivé, spĺňajú niekoľkonásobne najprísnejšie švajčiarske predpisy. Podľa ich vyjadrení sú tieto parametre veľmi dobré a umožňujú prevádzku kotle s účinnosťou 92 - 94%.

V kotloch firmy ATOMA - tepelná technika, s.r.o. je možné prikladať brikety automaticky zo zásobníka kotla.