Technologická briketovacia linka BRISUR na zpracovanie pilín z piliarskej výroby  s výkonmi 200, 400, 600, 800 alebo 1000 kg brikiet za hodinu.

Linka BRISUR sa skladá z prihrňovacieho šneku pre naberanie suroviny z volne sypanej hromady, systému pásových a šnekových dopravníkov pre prepravu pilín, triediča pilín, bubnovej sušiarne BUS vrátane kotla pre jej vykurovanie a jedného (200 kg/hod) alebo viacerých kusov briketovacích lisov BrikStar.

Mokré piliny sa navážajú na hromadu pod prístrešok. Prihrňovací šnek prihrňuje materiál nad násypku dopravníka, ktorý zásobuje násypku sušiarne. Bubnová sušiareň pilín je vykurovaná spalinami z kotla na spaľovanie dreveného odpadu. Mokré piliny sú vytriedené vibračným sytom umiestneným nad zásobníkom mokrej suroviny. Hrubé kusy vypadávajú sklzom priamo do kotolne k spáleniu. Dávkovanie pilín do sušiarne je regulované riadiacim systémom tak, aby se výstupná teplota pary zo sušiarne udržovala na konštantnej hodnote. Riadiaci systém rovnako reguluje prikladanie paliva do kotla. Násypka kotla môže byť doplňovaná automaticky šnekovým dopravníkom z násypky sušiarne. Optimálnym palivom je štiepka menšia ako 20 mm.

Spaliny z kotla sa ochladzuje studeným vzduchom na teplotu 300 až 500°C a sú do sušiarne nasávané ventilátorom pre odťah pary. Ventilátor je umiestnený za sušiarňou na cyklóne pre odlučovanie prachu. Suché piliny sú vynášané zo sušiarne šnekovým dopravníkom, ktorý plní funkciu turniketu do zásobníka suchého materiálu briketovacieho lisu. Riadenie vlhkosti sušeného materiálu je nepriame, výstupná vlhkosť materiálu se nemeria. Vlhkosť se reguluje dávkovaním suroviny do sušiarne tak, aby sa teplota odchádzajúcej pary udržovala na konštantnej hodnote nastavenej obsluhou sušiarne. Vyrobené brikety o priemere 50 mm a dĺžke 60-70 mm vychádzajú z lisu potrubím k zvolenému miestu balenia, napr. priamo do PE vriec v rotačnom stojane na 6 vriec, vyrábaným firmou Briklis. Uzatvorenie vriec sa prevedie až po vyparení zbytkovej vlhkosti a nieje automatizované. Briketovacie lisy je možné vybaviť na prianie raznicami pre výrobu brikiet v tvare kvádra.

linka

1. prihrňovací šnek

1.1. vibračný dopravník

1.2. pásový dopravník

2. vibračný triedič

3. sušiareň

3.1. zásobník sušiarne

3.2. vynášací šnek

3.3. potrubie

3.4. kotol

3.5. zásobník paliva

3.6. ventilátor

3.7. cyklón

3.8. dopravník paliva

4. šnekový dopravník

5. briketovací lis

6. nožová sekačka

6.1. vibračný dopravník

6.2. pásový dopravník

7. elektrický rozvádzač hlavný

7.1. elektrický rozvádzač kotla

7.2. elektrický rozvádzač materiálu

 

BRISUR 200 400 600 800 1000
Výkon linky 200 kg/hod 400 kg/hod 600 kg/hod 800 kg/hod 1000 kg/hod
Ročná produkcia brikiet 1200 t 2400 t 3600 t 4800 t 6000 t
Ročná spotreba pilín 2100 t 4200 t 6250 t 8400 t 11 000 t
Príkon elektrický 22 kW 40 kW 68 kW 96 kW 125 kW
Spotreba el. energie 16 kW 30 kW 50 kW 70 kW 90 kW
Tepelný výkon kotla 150 kW 300 kW 500 kW 800 kW 1000 kW
Spotreba paliva - pilín 35 kg/hod 75 kg/hod 150 kg/hod 200 kg/hod 250 kg/hod
Plocha 14 x 8 m 14 x 10 m 14 x 14 m 14 x 15 m 16 x 17 m
Potreba pracovníkov 1 1 2 2 2

 

brisur_10brisur_4brisur_3brisur_8brisur_2brisur_6brisur_1brisur_9