Bubnová sušiareň pilín je vykurovaná spalinami z kotla na spaľovanie dreveného odpadu. Mokré piliny sú vytriedené vibračným sitom umiesteným nad zásobníkom mokrej suroviny. Hrubé kusy vypadávajú sklzom priamo do kotelne k spáleniu. Dávkovanie pilín do sušiarne je regulované riadiacim systémom tak, aby sa výstupná teplota pary zo sušiarne udržovala na konštantnej hodnote. Riadiaci sytém rovnako reguluje prikladanie paliva do kotla. Násypka kotla môže byť doplňovaná automaticky šnekovým dopravníkom z násypky sušiarne. Optimálnym palivom je štiepka menšia než 20 mm. Spaliny z kotla sa ochladzujú studeným vzduchom na teplotu 300 až 500°C a sú do sušiarne nasávané ventilátorom pre odťah pary. Ventilátor je umiestnený za sušiarňou na cyklóne pre odlučovanie prachu. Suché piliny sú vynášané zo sušiarne šnekovým dopravníkom, ktorý plní funkciu turniketu do zásobníku suchého materiálu briketovacieho lisu. Riadenie vlhkosti sušeného materiálu je nepriame, výstupná vlhkosť materiálu se nemeria. Vlhkosť se reguluje dávkovaním suroviny do sušiarne tak, aby sa teplota odchádzajúcej pary udržovala na konštantnej hodnote nastavenej obsluhou sušiarne.

Spalinová bubnová sušiareň BUS tvorí s príslušenstvom (poz. 3.1 - 3.7) jeden funkčný celok. Spojením sušiarne BUS a briketovacieho lisu BrikStar vzniká technologická linka BRISUR pre spracovanie piliarských odpadov.

Technologickú linku je možno dodávať v rôznych modifikáciách doplnených o prihrňovací šnek, triedič pilín alebo drvič.

 

Technické parametre

TECHNICKÉ PARAMETRE BUS 200 BUS 400 BUS 600 BUS 800 BUS 1000
VÝKON - ODPARIVOSŤ VODY 109 kg/h 218 kg/h 327 kg/h 436 kg/h 545 kg/h
množstvo vstupného materiálu s vlhkosťou 45 % 309 kg/h 618 kg/h 927 kg/h 1236 kg/h 1545 kg/h
množstvo výstupného materiálu s vlhkosťou 15 % 200 kg/h 400 kg/h 600k kg/h 800 kg/h 1000 kg/h
SUROVINA piliny,štiepka do 10 mm piliny,štiepka do 10 mm piliny,štiepka do 10 mm piliny,štiepka do 10 mm piliny,štiepka do 10 mm
ELEKTRICKÝ PRÍKON 5,3 kW 9,5 kW 11,7 kW 11,7 kW 11,7 kW
TEPELNÝ PRÍKON 150 kW 300 kW 500 kW 800 kW 1000 kW
SPOTREBA PALIVA 35 kg/h 75 kg/h 125 kg/h 200 kg/h 250 kg/h
HMOTNOSŤ 2 100 kg 2 600 kg 9000 kg 10 000 kg 10 000 kg
ROZMERY SUŠIARNE BUS 6,6 x 1,7 x 2,3 m 8,2 x 1,7 x 2,3 m 10 x 2,1 x 2,6 m 13 x 2,1 x 2,6 m 13 x 2,1 x 2,6 m

 

bus

 

1. Prihrnňvací šnek

1.1 Šnekový dopravník

1.2 Šnekový dopravník

1.3 Separátor kovu

2. Tríedič pilín

3. Sušiareň BUS

3.1. Zásobník vlhkého materiálu

3.2. Vyhrňovací šnek materiálu

3.3. Vzduchotechnické potrubie

3.4. Kotol

3.5. Zásobník paliva

3.6. Ventilátor

3.7. Cyklónový odlučovač prachu

3.8-11 Šnekový dopravník prachu

4. Šnekový dopravník

7. Elektrický rozvádzač

 

bus_2bus_3bus_4bus_1bus_5