Príslušenstvo

Rotačný stojan je nový doplnok k lisom BrikStar slúžiaci pre balenie brikiet v prevedení štandard a aj s automatickou váhou

stojan02 stojan03

Rotačný stojan na 6 vriec sa umiestni pod vyústenie briketovodu z lisu. PE vrecia sú k stojanu prichytené jednoduchými držiakmi, ktoré zároveň zakrývajú voľný priestor mezi jednotlivými vrecami a usmerňujú dráhu pádu brikety do vreca. Po zapnutí sa stojan začne otáčať a brikety plynule padajú do všetkých vriec súčasne.

stojan04

 

Voliteľné príslušenstvo

Stojan je možné vybaviť:

  • automatickou váhou, ktorá presne odváží nastavenú hmotnosť brikiet do vreca
  • časovým relé, ktoré spustí otáčanie stojanu v nastavenom čase
  • odmriavanie určitého počtu brikiet do jedného vreca
  • nastaviteľnou výškou držiakov
stojan07stojan05stojan06


Technické parametre

Počet vriec 6
Príkon 0,12 kW
Hmotnosť 140 až 155 kg
Priemer 1200 mm

Pre dopravu brikiet z lisu k miestu balenia sú štandardne dodávané dva oblúky zo silnostennej plastovej rúry. V prípade potreby je možné toto potrubie predĺžiť. Doporučujeme predĺženie iba rovným potrubím bez výrazneho prevýšenia do dĺžky 15 m.

vod_3 vod_1

Násypka lisu BrikStar je štandardne vybavená čidlom minimálnej hladiny. Čidlo slúži na spúšťanie lisu po naplnení násypky materiálom a jeho vypínanie po spracovaní  materiálu. Čidlo minimálnej hladiny má význam v prípadoch, keď je lis napojený na systém centrálneho odsávania. Čidlo maximálnej hladiny má význam pre odstavenie prísunu materiálu do násypky lisu, aby nedošlo k jej preplneniu alebo pre signalizáciu tohoto stavu. Čidlo maximálnej hladiny nieje nijak spojené s funkciou briketovacieho lisu a nemá preň žiadny význam.

cidlo

Brikety z niektorých materiálov s veľmi nízkym obsahom lignínu sú pri pretlačovaní cez raznicu poškodené vibráciami a prudkým uvoľnením tlaku po vysunutí brikety z raznice. Tlmič vibrácií je prídavné zariadenie, ktoré udrží briketu dlhšiu dobu pod tlakom, vibrácie briketu nepoškodia a jej kvalita je vyššia. Toto vybavenie je vhodné aj pre lisovanie brikiet zo slamy.

vib_2 vib_3

Násypky s objemom 3 m3 sú vybavené rotorom so sklopnými ramenami. Tieto ramená se môžu pri veľkom odpore materiálu sklopiť, a schovať pod centrálny kužeľ rotoru. Tým sa skráti rameno páky a  zabráni sa preťaženiu pohonu rotoru. Po odľahčení, keď se vyhrnie materiál z bezprostrednej blízkosti ramien,  pružiny napnú ramená opäť do pôvodnej polohy.

ramena_1 ramena_2

Pokiaľ je nutné umiestniť lis mimo vnútorné priestory napr. pod vonkajší filter centrálneho odsávanai je potrebné lis chrániť proti vplyvom vonkajšieho prostredia a hlavne vlhkosti. Pokiaľ sa dostane voda do niektorých miest briketovacieho lisu, môže ich nezvratne poškodiť napr. roztrhnúť raznicu. Zatekaniu vody zabránia vonkajšie kryty, ktoré zakrývajú lisovací rám vrátane elektrického rozvádzača. Nevyhnutným doplnkom vonkajších krytov je aj dovybavenie lisu hydraulickým olejom ARKTIK.

kryt_2 kryt_3

Životnosť gumených tesnení hydraulických systémov je závislá na teplote oleja. Teplota oleja by nemala dlhodobo presahovať 70°C. Briketovacie lisy BrikStar 30, 50 a 70 môžu pracovať bezpečne bez olejového chladiča po dobu 8 hodín. V prípade požiadavky na dlhšiu prevádzku je nutné vybaviť takýto lis chladičom oleja. Ostatné lisy od výkonu 100 kg/h sú chladičom oleja vybavené štandardne.

chladic

 

Viskozita bežného hydraulického oleja umožňuje bezpečnú prevádzku hydraulických strojov od +5°C. Pri nižšej teplote olej natoľko zhustne, že môže dôjsť k poškodeniu čerpadla alebo hydraulických tesnení na piestoch hydraulických valcov. V prípade, že je požadované umiestnenie v priestoroch s nižšou teplotou, doporučujeme vybaviť lis špeciálnym olejom s viskozitou nezávislou na teplote. Tento olej potom umožní bezpečnú prevádzku do -5°C alebo do -20°C.

olej olej_2

Pri posúvaní stlačených brikiet je raznica ohrievaná trením. Niektoré materiály so zvyšujúcou sa teplotou raznice znižujú trecí odpor a lisovacia sila týmto klesá. Chladením raznice vodou v uzavtvorenom chladiacom okruhu sa udržuje teplota raznice na rovnakej úrovni a tým sa zabezpečia optimálne podmienky pre lisovánie. Toto zariadenie sa ponúka napríklad pre lisy na lisovanie obilia.

Spojením britovacieho lisu s filtračnou jednotkou je veľmi efektívne a logické ukončenie výrobnej linky, ktoré prináša najväčšie výhody pre Vašu prevádzku.

K briketovaciemu lisu je možné pripojiť takmer akýkoľvek systém centrálneho odsávania.